Φόρουμ για την τηλεόραση, ευπρόσδεκτη! Παρακαλώ γράψτε μόνο στα Αγγλικά.
_________________________
Get your Japhar Sim from http://www.japhar.com/japhar/